LEKKA PŁYTA DYNAMICZNA

PŁYTA DYNAMICZNA TERRATEST 4000

Płyta dynamiczna służy do pomiarów zagęszczenia dla budownictwa drogowego, wodno-kanalizacyjnego, infrastrukturalnego, kolejowego oraz ziemnego. Czas wykonania pomiaru wynosi około 2 minuty.  Jest to istotne zwłaszcza w przypadku przeprowadzania wielu pomiarów jednego dnia. Badanie płytą dynamiczną nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu. Dzięki użyciu modułu GPS każdy pomiar może mieć przypisane współrzędne geograficzne.

ZALETY

- Krótki czas wykonania pomiaru

- Brak konieczności użycia sprzętu ciężkiego jako przeciwwagi

- Niewielki rozmiar, który umożliwia zbadanie zagęszczenia w wykopach o małych wymiarach

- Brak konieczności zaprzestania prac sprzętu ciężkiego w okolicy wykonywania pomiaru