ŚWIDRY GEOLOGICZNE EIJKELKAMP

 

 

Ręczne świdry geologiczne są podstawowym narzędziem służącym do rozpoznawania warunków gruntowych. Pomimo prostoty zestaw świdrów ma bardzo szerokie zastosowanie.  Jest to możliwe dzięki  dopasowaniu przez holenderską firmę Eijkelkamp kształtów swoich próbników do specyficznych zadań.  Świdry Eijkelkamp pozwalają na rozpoznanie gruntu w niemal nieinwazyjny (w porównaniu do wiertnic mechanicznych) sposób. Kolejną zaletą próbników ręcznych jest otrzymanie próby gruntu w niemal niezmienionym stanie. Możliwa głębokość penetracji  zależy przede wszystkim od czynników geologicznych  (takich, jak poziom zwierciadła wód gruntowych, rodzaj badanego gruntu, stopień plastyczności oraz zagęszczenia w przypadku gruntów niespoistych), a także w dużej mierze od praktycznych umiejętności osoby wykonującej odwiert.

ZALETY
- Niewielka waga, która jest istotna zwłaszcza w badaniach w terenie, do którego dojazd jest utrudniony lub  niemożliwy

- Wytrzymałość jest podstawową cechą konieczną do wykonywania badań gruntu polegających na poborze prób, zwłaszcza w przypadku gruntów kamienistych, twardoplastycznych lub silnie zagęszczonych

- Złącza bagnetowe, które usprawniają prace wiertnicze

- Niewielka ingerencja w badany teren – istotne jest to przede wszystkim w badaniach wykonywanych na zagospodarowanej już posesji

- Otrzymanie prób składających się na profil w stanie prawie identycznym do stanu, w którym grunt występuje in situ. Jest to czynnik niezbędny dla poprawnego rozpoznania podłoża.