PŁYTA STATYCZNA VSS

 

Płyta VSS to urządzenie służące do określenia takich parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, jak: moduł odkształcenia pierwotny E1, moduł odkształcenia wtórny E2 oraz wskaźnik odkształcenia I0. Aparatura VSS składa się z płyty stalowej o średnicy 300mm, stelażu wyznaczającego poziom, siłownika hydraulicznego z wyskalowanym zegarem, który umożliwia zadanie określonego ciśnienia oraz zegara rejestrującego obniżenie płyty po zadanym ciśnieniu. Badanie polega na pomiarze odkształceń pionowych badanej warstwy podłoża pod wpływem nacisku statycznego wywieranego za pomocą stalowej okrągłej płyty. Istotną zaletą płyty vss jest ujęcie otrzymywanych dzięki niej wyników w Polskiej Normie PN-S-02205.

Uwaga! W przypadku badania płytą VSS konieczne jest użycie przeciwwagi (walec drogowy, ciężarówka).