ZAKRES USŁUG

Wykonujemy prace badawcze i dokumentacyjne z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki.


- Rozpoznanie warunków podłoża gruntowego pod projektowaną inwestycje poprzez:

 • wykonywanie odwiertów badawczych
 • sondowanie gruntów niespoistych w celu określenia stopnia zagęszczenia
 • sondowanie, in situ, w celu określenia stanu gruntów spoistych
 • wykonywanie pomiarów nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego
 • odbiory gruntów w wykopie

- Wykonywane dokumenty

 • operaty wodno-prawne
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • opinie geotechniczne
 • projekty geotechniczne
 • projekty robót geologicznych